• AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

    Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki przemysłowej. Nasze realizacje znane są na całym świecie.Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

    Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki przemysłowej. Nasze realizacje znane są na całym świecie.Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

    Tworzymy projekty dla całego Świata

Technologie

Możemy się podjąć realizacji tematów w większości branż i technologii przemysłowych. Jak dotąd zrealizowaliśmy projekty w następujących branżach:

Spożywcza
– Produkcja Wina i Piwa
– Klaryfikacja Syropu
– Produkcja Napojów
– Produkcja Mleka i Sera
– Stacje Mycia (CIP)

Farmaceutyczna
– Homogenizacja
– Napełnianie (Filler)
– Stacje Mycia (CIP)

Hutnicza
– Linie Walcownicze
– Formowanie Rur i Profili
– Napędy Pieców Samotokowych
– Diagnostyka UL i ET
– Paczkowanie Rur i Profili

Energetyczna
– Odsiarczanie Spalin
– Hydratyzacja Wapna

Przetwarzanie Materiałów Sypkich
– Produkcja Nawozów Mineralnych (całość procesu)
– Mieszanie Nawozów NPK
– Oczyszczanie Spalin (Cyklon Mokry, Scrubber)
– Granulacja (Kompaktor i Granulator Rotacyjny)
– Automatyczne Mieszalnie Granulatów

Chemiczna
– Pakowanie i Transport Beczek
– Produkcja Odczynników
– Produkcja Pasty do Zębów
– Dystrybucja Etanolu
– Stacje Mycia (CIP)

Samochodowa
– Zautomatyzowane Stanowiska Montażowe
– Integracja Maszyn Produkcyjnych i Linii Montażowych z systemem MES

Nasi specjaliści realizowali także projekty w branżach:

oświetlenie lotnisk
kopalnictwo dołowe i odkrywkowe
cementownie

linie produkcyjne
magazyny wysokiego składowania

TYLKO NASZE WDROŻENIA:

BRANŻASPOŻYWCZA

BRANŻA
SPOŻYWCZA

Produkcja wina, piwa, napojów

Klaryfikacja cukru

Stacje mycia (CIP)

BRANŻA FARMACEUTYCZNA

BRANŻA
FARMACEUTYCZNA

Homogenizacja, Napełnianie (Filler)

Stacje Mycia (CIP)

BRANŻA HUTNICZA

BRANŻA
HUTNICZA

Linie Walcowania, Linie Zgrzewania

Rur i Profili

Optymalizacje Cięcia, Paczkowania

BRANŻA ENERGETYCZNA

BRANŻA
ENERGETYCZNA

Odsiarczanie Spalin

Płuczka (Scrubber), Cyklon Mokry

PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

PRZETWARZANIE
MATERIAŁÓW SYPKICH

Produkcja Nawozów Mineralnych (całość procesu)
Granulacja (Kompaktor i Granulator Rotacyjny)

BRANŻA CHEMICZNA

BRANŻA
CHEMICZNA

Produkcja Odczynników, Produkcja Pasty do Zębów,
Dystrybucja Etanolu, Stacje Mycia (CIP)

BRANŻE INNE

BRANŻE
INNE

Przemysł Samochodowy - Podmontaż, Integracja z MES
Oświetlenie lotnisk
Kopalnictwo dołowe i odkrywkowe

BRANŻE INNE

BRANŻE
INNE

Cementownie
Linie produkcyjne i montażowe
Magazyny wysokiego składowania